موضوع: عملیات اجرای مقاوم سازی و بازسازی بلوک های E2 شرقی و غربی شهرک مسکونی ورزقان
آگهي مناقصه شماره 3199129
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد موضوع مناقصه فوق الذكر را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه عمومي به شركت ها يا موسسات واجد صلاحيت واگذار نمايد:
 سه شنبه ٢٦ اسفند ١٣٩٩ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
موضوع: استفاده از خدمات دو دستگاه جاروي مکنده صنعتي در سطح مجتمع مس سرچشمه
آگهي مناقصه شماره 2199189
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد موضوع مناقصه فوق الذكر را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه عمومي به شركت ها يا موسسات واجد صلاحيت واگذار نمايد:
 سه شنبه ٢٦ اسفند ١٣٩٩ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
موضوع: احداث پاركينگ خودروهاي درمانگاه كارخانه مجتمع مس سرچشمه
آگهي مناقصه شماره 2199190
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد موضوع مناقصه فوق الذكر را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه عمومي به شركت ها يا موسسات واجد صلاحيت واگذار نمايد:
 سه شنبه ٢٦ اسفند ١٣٩٩ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
موضوع: ارائه خدمات مشاوره اي جهت اقدامات اصلاحي مورد نياز پروژه اصلاحات ميدوک
آگهي مناقصه شماره: 4199150
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد موضوع مناقصه فوق الذكر را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه عمومي به شركت ها يا موسسات واجد صلاحيت واگذار نمايد:
 دوشنبه ٢٥ اسفند ١٣٩٩ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
موضوع: ارائه خدمات راه اندازي، راهبري، سرويس، بازرسي، تعمير و نگهداري سيستم اعلام و اطفاء حريق اتوماتيک و نيمه اتوماتيک مجتمع مس شهربابك
آگهي مناقصه شماره 4199149
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد موضوع مناقصه فوق الذكر را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه عمومي به شركت ها يا موسسات واجد صلاحيت واگذار نمايد:
 دوشنبه ٢٥ اسفند ١٣٩٩ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
موضوع: تهيه و تامين كليه مصالح و مواد اوليه، تعمير و نگهداري، طراحي و نوسازي شبكه فاضلاب و چربي گيرهاي شهر مس سرچشمه، مهمانسراي شقايق واقع در جاده جليلي (كمپ كروپ)، كليه كانتين هاي موجود در شهر مس سرچشمه
آگهي مناقصه شماره 2199188
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد موضوع مناقصه فوق الذكر را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه عمومي به شركت ها يا موسسات واجد صلاحيت واگذار نمايد:
 دوشنبه ٢٥ اسفند ١٣٩٩ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
موضوع: بازسازي و نوسازي سيستم هاي گندزايي آب شرب مجتمع مس سرچشمه و سيستم کلرزني تصفيه خانه فاضلاب شهر مس سرچشمه با استفاده از تکنولوژي الکتروليز به صورت EPC
آگهي مناقصه شماره 2199184
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد موضوع مناقصه فوق الذكر را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه عمومي به شركت ها يا موسسات واجد صلاحيت واگذار نمايد:
 يکشنبه ٢٤ اسفند ١٣٩٩ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
موضوع: اصلاح و بهينه سازي سيستم راه انداز نوار نقاله 2051 تغليظ مجتمع مس سرچشمه به صورت EPC
آگهي مناقصه شماره 2199177
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد موضوع مناقصه فوق الذكر را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه عمومي به شركتها يا موسسات واجد صلاحيت واگذار نمايد:
 سه شنبه ١٩ اسفند ١٣٩٩ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
موضوع:احداث و نگهداری فضای سبز و درختان موجود و نظافت محوطه در مجتمع سونگون
آگهي مناقصه شماره 3199128
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد موضوع مناقصه فوق الذكر را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه عمومي به شركت ها يا موسسات واجد صلاحيت واگذار نمايد:
 سه شنبه ١٩ اسفند ١٣٩٩ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

آگهی مناقصه خرید سیلیس کمک ذوب کوره کنورتر سرچشمه - درخواست 99130677
موضوع: آگهی مناقصه خرید سیلیس کمک ذوب کوره کنورتر سرچشمه - درخواست 99130677
 يکشنبه ١٧ اسفند ١٣٩٩ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعدی >>