شهيد عباس مختاري فرزند ميرزا به سال 1338 در روستاي دره در از توابع رفسنجان متولد گرديد و در خانواده اي مذهبي رشد و نمو كرد. در سال 1365 به استخدام مجتمع مس سرچشمه در آمد و با عزمي راسخ در واحد ذوب اين مجتمع آغاز به كار كرد . اما يورش ناجوانمردانه دشمن بعثي به مرزهاي ايران را تاب نياورد و با رها كردن كار و خانواده براي مقابله با خصم زبون به جبهه هاي نبرد شتافت و پس از ماهها تلاش و مجاهدت سرانجام سرانجام در تاريخ 1361 به فيض عظيم شهادت نايل گرديد و به ديدار خداي شهیدان شتافت . فاطمه و حسن يادگار ارزشمند اين شهيد والامقامند.