شهيد غلامرضا يوسفي فرزند محمد به سال 1337 در روستاي لاهيجان از توابع رفسنجان متولد شد و سالهاي آخر دبيرستان را همراه با مبارزات مردم ايران خصوصاً رفسنجان براي سرنگوني رژيم پهلوي و استقرار حكومت اسلامي پشت سرگذاشت و در سال 1358 به استخدام مجتمع مس سرچشمه در آمد و در امور مهندسي مشغول به كار شد . با شروع جنگ تحميلي و با احساس مسئوليتي كه داشت از سالهاي 1363 به بعد، چندين مرتبه به جبهه ها ي نبرد عزيمت كرد . اين شهيد بزرگوار سرانجام در تاريخ 19/10/1365 به آرزوي ديرينه خود يعني پوشيدن لباس سرخ شهادت دست يافت و درعمليات كربلاي پنج در منطقه شلمچه به لقاء الله پيوست.

وصيت نامه شهيد غلامحسين يوسفي

حمد وسپاس خداي بزرگ و يكتا و خالق كل هستي . با عقل سالم و روحي آزاد شهادت مي دهم به يگانگي خدا كه جز او خدايي نيست . يكتا و بي همتا او پيامبران را براي هدايت بشر فرستاد و خاتم آنها حضرت ختمي مرتبت محمد مصطفي (ص) است وحضرت علي (ع) و يازده فرزندش جانشين اويند و ما اكنون در زمان غيبت دوازدهمين امان و پيشواي خود مهدي موعود به سر مي بريم و چون آن حضرت از ديدگان ما غايب هستند، ما مي بايست از نايب بر حق او رهبر عزيزمان پيروي كنيم و امروز اطاعت از او را اطاعت از رسول خدا مي دانيم.

بعد از سپاس خداي تبارك و تعالي ، سلام به پيشگاه حضرت ولي عصر (عج) و سلام بر نايب بر حقش روح ا... موسوي خميني و سلام بر خانواده هاي معظم شهداء ، مفقودين ،اسرار و رزمندگان اسلام و سلام بر ملت قهرمان و شهيد پرور ايران .

من بنده حقير خدا در طول عمرم كه بين شما بودم،هيچ نفعي به شما نداشتم ، چه آنكه بدي به شما كرده ام و هر كس از دست من اذيت و آزار شده است از او طلب عفو و بخشش دارم. از تمام مردم مي خواهم كه مرا ببخشند و از خدا هم مي خواهم كه من بنده گنهكار را بيامرزد.

و شما اي پدر و مادر عزيزم مي خواهم كه مرا ببخشيد و از خدا هم بخواهيد كه من را بيامرزد.