آدرس:
تهران، خیابان خالد اسلامبولی(وزرا)- خیابان یازدهم - پلاک 22 - طبقه اول- کد پستی 1513744513

تلفن های تماس:
88724410
88724411
88724412
88724413
88724414
نمابر:
88720851