شركت ملي صنايع مس ايران -  سهامي عام
تركيب سهامداران 
 

رديف

نام سهامدار

تعداد سهام

درصد سهام

1

سهام عدالت 

18,464,834,351

36.93

2

سازمان توسعه ونوسازي معادن وصنايع معدني ايران

6,025,305,739

12.05

3

موسسه صندوق بازنشستگي شركت ملي صنايع مس ايران

2,986,636,366

5.97

4

شركت سرمايه گذاري صدر تأمين (سهامي عام)

2,892,427,935

5.78

5

شركت سرمايه گذاري توسعه معادن وفلزات ( سهامي عام)

2,878,621,853

5.76

6

بانك ملت

2,871,040,940

5.74

7

بانك تجارت 

1,231,822,885

2.46

8

صندوق بازنشستگي كشوري

954,908,362

1.91

9

شركت سرمايه گذاري فرهنگيان

910,574,250

1.82

10

بانك رفاه كارگران

814,993,506

1.63

11

شركت سرمايه گذاري آتيه انديشان مس 

563,416,405

1.13

12

صندوق سرمايه گذاري گنجينه آرمان شهر

535,322,097

1.07

13

شركت سرمايه گذاري صبا تامين (سهامي عام)

475,770,454

0.95

14

صندوق سرمايه گذاري مشترك توسعه بازارسرمايه

460,434,691

0.92

15

موسسه صندوق بيمه اجتماعي روستائيان وعشاير

426,553,863

0.85

16

شركت گروه توسعه مالي مهرآيندگان(سهامي عام)

400,504,441

0.80

17

شركت سرمايه گذاري ملي ايران

399,243,622

0.80

18

شركت سهامي بيمه ايران

326,817,345

0.65

19

شركت توسعه ومديريت سرمايه صبا(سهامي خاص)

250,000,000

0.50

20

شركت گروه مالي ملت

231,965,175

0.46

21

شركت معدنكاري اولنگ (سهامي خاص)

201,769,088

0.40

22

شركت سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي كاركنان صنعت نفت

178,196,711

0.36

23

بانك توسعه صادرات ايران

177,999,980

0.36

24

شركت سرمايه گذاري بهمن (سهامي عام)

177,560,135

0.36

25

شركت سرمايه گذاري سپه (سهامي عام)

175,001,492

0.35

26

شركت سرمايه گذاري تدبيرگران آتيه ايرانيان

146,932,441

0.29

27

بانك اقتصادنوين

127,029,273

0.25

28

شركت سرمايه گذاري توسعه ملي (سهامي عام)

117,415,496

0.23

29

سازمان خصوصي سازي (سهام ترجيحي كاركنان)

114,854,078

0.23

30 صندوق سرمايه گذاري با درآمد ثابت  كوثر يكم 105,200,000 0.21
31

شركت پويافرازكيش

99,526,028 0.20
32 ساير سهامداران 4,277,320,998 8.55

جمع

50,000,000,000

100

 
چند رسانه ای
اطلاعیه ها آرشیو ...
مناقصه و مزایده آرشیو ...
پیوند ها
شعار سال 1396 دفتر مقام معظم رهبری ریاست جمهوری شهدا
انتشارات آرشیو ...

سايتهاي وابسته