هيئت مديره شركت ملي صنايع مس ايران

احمد مرادعلیزاده (مدیرعامل و نايب رئيس هيئت مديره شركت ملي صنايع مس ايران)

رضا رحمانی

رضا رحمانی (رئيس هيئت مديره شركت ملي صنايع مس ايران)

 

عبدالحسین ثابت (عضو هيئت مديره شركت ملي صنايع مس ايران)

محمد اسفندیار (عضو هيئت مديره شركت ملي صنايع مس ايران)

ابوالفضل متین (عضو هيئت مديره شركت ملي صنايع مس ايران)


 

ستاد مدیرعامل

 

 

نام ونام خانوادگي 

سمت 

پست الكترونيك 

1

 

محمد حسني

 مدير منطقه ی مس كرمان

   hasani@nicico.com

2

 

مهدی ابراهیمی

معاون منابع انساني و امور اجتماعي

mebrahimi@nicico.com

3

 

محسن بازار نوی

معاون مالي و اقتصادي

mbazarnoei@nicico.com

4

 

مهدی مجدفر

 معاونت هماهنگی و دبیر کمیسیون معاملات

 majd_110@nicico.com

 5

 

محمد باقر عالی 

معاون توسعه و اکتشافات 

 

6

 

 محمد حاجی آقازاده

مدير مس منطقه آذربایجان

mohammad.hajizadeh@gmail.com 

7

 

مهدی رئیسی

مدير حوزه مدیرعامل

raeesi@nicico.com

8

 

مرتضي دلاوري پاريزي 

مشاور فرهنگي مديرعامل، روابط عمومي و امور بين الملل 

 m_delavari@nicico.com

9

 

سعد عبدی 

مدير امور برنامه ريزي و نظارت 

abdi_s@nicico.com 

 10

 

مهدی مجدفر 

مدیر حسابداری مدیریت 

majd_110@nicico.com 

11

 

 يونس محمدي

مدير حراست  

 

12 

 

حمید اسدزاده 

مدیر حسابرسی داخلی 

asadzade@nicico.com 

13   عليرضا رضايي نسب

مدير گروه فاوا

 

rezaei@nicico.com

 

 

 

چند رسانه ای
اطلاعیه ها آرشیو ...
مناقصه و مزایده آرشیو ...
پیوند ها
شعار سال 1398 دفتر مقام معظم رهبری ریاست جمهوری شهدا
انتشارات آرشیو ...

سايتهاي وابسته