آگهي مناقصه شماره 21972444
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد موضوع مناقصه «ساخت بستر هيپ شماره 8 معدن مس سرچشمه» را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه عمومي به شرکت‌ها / مؤسسات واجد صلاحيت واگذار نمايد.
 سه شنبه ٢٣ مرداد ١٣٩٧ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

آگهي تجديد مناقصه شماره 21962379
شركت ملي صنايع مس ايران درنظر دارد موضوع مناقصه فوق الذكر را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه عمومي به شركتهاي واجد صلاحيت واگذار نمايد.
 دوشنبه ٢٢ مرداد ١٣٩٧ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
موضوع:احداث كليه ساختمانهاي مربوط به انتظامات، كنترل حضور غياب ، سردر ورودي ، محوطه سازي و ساير مكانهاي وابسته به پهنه ورودي مجتمع مس سرچشمه
آگهي مناقصه شماره 21972445
شركت ملي صنايع مس ايران درنظر دارد موضوع مناقصه «احداث كليه ساختمان‌هاي مربوط به انتظامات، كنترل حضور غياب‌، سردر ورودي‌، محوطه سازي و ساير مكان‌هاي وابسته به پهنه ورودي مجتمع مس سرچشمه» را با مشخصات و شرايط كلي زير ازطريق مناقصه عمومي به شركت‌هاي واجد صلاحيت بومي استان كرمان واگذار نمايد.
 دوشنبه ٢٢ مرداد ١٣٩٧ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
موضوع: اجراي خط‌کشی جاده مسير رفسنجان –سرچشمه-ماني
آگهي مناقصه شماره 21972443
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد موضوع فوق‌الذکر با مشخصات و شرايط كلي زير را از طريق مناقصه به شركت واجد صلاحيت واگذار نمايد.
 شنبه ٢٠ مرداد ١٣٩٧ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
موضوع: اجراي پروژه سيستم نظارت تصويري كليه نواحي كارخانه ذوب مس سرچشمه
آگهي مناقصه شماره 21972442
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد موضوع فوق‌الذکر با مشخصات و شرايط كلي زير را از طريق مناقصه به شركت واجد صلاحيت واگذار نمايد.
 شنبه ٢٠ مرداد ١٣٩٧ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
آگهي فراخوان عمومي شناسايي "مدير طرح" جهت پروژه هاي معاونت توسعه مجتمع مس سرچشمه
پيش ارزيابي جهت مناقصه
شرکت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد نسبت به شناسايي شركت هاي واجد صلاحيت که داراي توانمندي و صلاحيت فني، مالي و تجربيات مفيد و مرتبط با مديريت طرح (MC) پروژه هاي صنعتي (علي الخصوص پروژه هاي صنعتي حوزه فرآوري و استحصال مس ) مي باشند، جهت تكميل بانك اطلاعاتي خود و در صورت تاييد دعوت به مناقصه اقدام نمايد.
 چهارشنبه ١٧ مرداد ١٣٩٧ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

آگهي مناقصه شماره 21972441
موضوع مناقصه : اجراي عمليات خاكبرداري و حمل سالانه يك ميليون مترمکعب خاك از دامپ هاي معدن مس ميدوك به امور ليچينگ ميدوك
 دوشنبه ١٥ مرداد ١٣٩٧ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

آگهي تجديدمناقصه شماره 21962375
موضوع: تعويض ورق هاي سقف كانتين، چنج هاوس و كارگاه مكانيك پالايشگاه و تكميل نماي كامپوزيت آنها
 چهارشنبه ١٠ مرداد ١٣٩٧ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

آگهي احداث ساختمان‌هاي پمپ استيشين و ... در مجتمع مس سونگون
آگهي فراخوان عمومي شناسايي، ارزيابي و انتخاب پيمانكاران به‌منظور احداث ساختمان‌های پمپ استيشن، تيکنر، درايو هاووس، احداث کارگاه چند منظوره مکانيک، پوشش کالورت، خطوط انتقال آب، محوطه‌سازی و ساير کارهای مرتبط در مجتمع مس سونگون
 سه شنبه ٢ مرداد ١٣٩٧ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
موضوع: انجام عمليات محوطه‌سازی ضلع شمالي سالن ذوب مجتمع مس سرچشمه و روشنايي مسيرها
آگهي مناقصه شماره 21972414
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد موضوع مناقصه فوق‌الذکر را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه عمومي به شرکت‌های واجد صلاحيت واگذار نمايد.
 دوشنبه ١ مرداد ١٣٩٧ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

<< صفحه قبلی4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 صفحه بعدی >>

چند رسانه ای
اطلاعیه ها آرشیو ...
مناقصه و مزایده آرشیو ...
پیوند ها
شعار سال 1396 دفتر مقام معظم رهبری ریاست جمهوری شهدا
انتشارات آرشیو ...

سايتهاي وابسته