موضوع: خريد تجهيزات،نصب و راه اندازي نوار مرتعش جهت اندازه گيري سطح آب زير زميني معدن ميدوك
تجديد آگهي مناقصه شماره 21972457
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد موضوع فوق الذكر با مشخصات و شرايط كلي زير را از طريق مناقصه به شركت واجد صلاحيت واگذار نمايد .
 دوشنبه ٢٨ آبان ١٣٩٧ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
موضوع : تهيه لاينر واجراي عمليات لاينر گذاري 310.000 متر مربع ازسطح هيپ شماره 8 معدن مس سرچشمه(شامل خريد و نصب)
آگهي مناقصه شماره 21972488
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد موضوع مناقصه فوق الذكر را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه عمومي به شركتها يا موسسات واجد صلاحيت واگذار نمايد :
 دوشنبه ٢٨ آبان ١٣٩٧ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
پروژه (E4) شامل طراحي،تامين و اجراي جايگزيني ركتيفايرها و ترانسفورماتورهاي ركتيفايري پالايشگاه مجتمع مس سرچشمه بصورت EPC
آگهي تجديد مناقصه شماره 21972459
شركت ملي صنايع مس ايران درنظر دارد موضوع تمديد مناقصه فوق الذكر را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه عمومي به شركتهاي واجد صلاحيت واگذار نمايد.
 يکشنبه ٢٧ آبان ١٣٩٧ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد فروش دو گروه از اقلام ضايعاتي و مازاد بر نياز خود در انبارهاي....
آگهي مزايده شماره 87
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد فروش دو گروه از اقلام ضايعاتي و مازاد بر نياز خود در انبارهاي مجتمع هاي مس سرچشمه و شهربابك و انبار شركت مس دربندر عباس را با مشخصات ذيل و جدول پيوست از طريق مزايده عمومي بفروش رساند :
 يکشنبه ٢٧ آبان ١٣٩٧ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
موضوع : تهيه متريال و اجراي پله اضطراري كارخانه تغليظ ميدوك
آگهي مناقصه شماره 21972492
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد موضوع مناقصه فوق الذكر را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه عمومي به شركتها يا موسسات واجد صلاحيت واگذار نمايد :
 يکشنبه ٢٧ آبان ١٣٩٧ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
موضوع: تهيه مصالح و اجراي بستر ، خريد ادوات و تجهيزات فني سنجش آب و نصب و راه اندازي در ايستگاههاي دبي سنجي رودخانه شور مجتمع مس سرچشمه
آگهي مناقصه شماره 21972489
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد موضوع فوق الذكر با مشخصات و شرايط كلي زير را از طريق مناقصه به شركت واجد صلاحيت واگذار نمايد .
 يکشنبه ٢٧ آبان ١٣٩٧ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
موضوع: رفع عيب و برداشتن كامل ترانشه ريزشي در كيلومتر 500+22 محور رفسنجان – سرچشمه
آگهي مناقصه شماره 21972484
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد موضوع مناقصه فوق الذكر را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه عمومي به شركتها يا موسسات واجد صلاحيت واگذار نمايد
 يکشنبه ٢٧ آبان ١٣٩٧ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
موضوع مناقصه: انجام خدمات بازرسي، مشاوره، مميزي و انجام تعميرات جزئي مربوط به الكتروفيلتر هاي كارخانه ذوب مجتمع مس سرچشمه به همراه متعلقات و تجهيزات مربوطه
آگهي مناقصه شماره 21972480
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد مناقصه " انجام خدمات بازرسي، مشاوره، مميزي و انجام تعميرات جزئي مربوط به الكتروفيلتر هاي كارخانه ذوب مجتمع مس سرچشمه به همراه متعلقات و تجهيزات مربوطه" را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه عمومي به شركتها/ موسسات واجد صلاحيت واگذار نمايد .
 يکشنبه ٢٠ آبان ١٣٩٧ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
آگهي فراخوان عمومي شناسايي، ارزيابي و انتخاب پيمانكاران جهت اجراي پروژه تعمير و نگه‌داری سكوي تماشاگران در سالن فوتسال شهرك مس در ورزقان
مناقصه شماره 319724
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد نسبت به شناسايي و انتخاب پيمانكار واجد شرايط، جهت اجراي پروژه تعمير و نگهداري سكوي تماشاگران در سالن فوتسال شهرك مس در ورزقان اقدام نمايد.
 يکشنبه ١٣ آبان ١٣٩٧ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

آگهي تجديد مناقصه شماره 21972459
پروژه (E4) شامل طراحي، تأمین و اجراي جايگزيني ركتيفايرها و ترانسفورماتورهاي ركتيفايري پالايشگاه مجتمع مس سرچشمه به‌صورت EPC
 يکشنبه ٦ آبان ١٣٩٧ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

<< صفحه قبلی1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 صفحه بعدی >>

چند رسانه ای
اطلاعیه ها آرشیو ...
مناقصه و مزایده آرشیو ...
پیوند ها
شعار سال 1396 دفتر مقام معظم رهبری ریاست جمهوری شهدا
انتشارات آرشیو ...

سايتهاي وابسته