موضوع: احداث ساختمان واحد نظارت تاسيسات ذوب مس خاتون آباد
آگهي مناقصه شماره 21972522
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد موضوع فوق الذكر با مشخصات و شرايط كلي زير را از طريق مناقصه به شركت واجد صلاحيت واگذار نمايد .
 دوشنبه ١ بهمن ١٣٩٧ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
موضوع: خاكبرداري وحمل خاك از محل بسترخنك كاري سرباره ذوب مس خاتون آباد
آگهي مناقصه شماره 21972524
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد موضوع فوق الذكر با مشخصات و شرايط كلي زير را از طريق مناقصه به شركت واجد صلاحيت واگذار نمايد .
 دوشنبه ١ بهمن ١٣٩٧ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
آگهـي مناقصه شماره 40972520
موضوع: انجام خدمات بهداري مجتمع مس چهل كوره
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد موضوع مناقصه فوق‌الذکر را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه عمومي به شرکت‌های واجد صلاحيت واگذار نماید.
 يکشنبه ٢٣ دی ١٣٩٧ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
موضوع: انجام عمليات طراحي، تامين، ساخت، نصب و راه اندازي سيستم مشعل هاي كمكي گازسوز كوره هاي كنورتر امور ذوب مجتمع مس سرچشمه
آگهي مناقصه شماره 21972519
شركت ملي صنايع مس ايران درنظر دارد موضوع مناقصه فوق الذكر را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه عمومي به شركتهاي واجد صلاحيت واگذار نمايد.
 سه شنبه ١٨ دی ١٣٩٧ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
آگهي فراخوان عمومي شناسايي ، ارزيابي و انتخاب مشاور جهت انجام خدمات مشاوره و نظارت کارگاهی طرح توسعه تغليظ مجتمع مس سونگون فاز 3
مناقصه شماره 319729
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد نسبت به شناسايي و انتخاب مشاور واجد شرايط ، جهت انجام خدمات مشاوره و نظارت کارگاهی طرح توسعه تغليظ مجتمع مس سونگون فاز 3 اقدام نمايد.
 يکشنبه ١٦ دی ١٣٩٧ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد 27 گروه از اقلام ضايعاتي مازاد در مجتمع هاي سرچشمه و شهربابك( شامل : ضايعات چوب ، پلاستيك ، مخزن ذخيره خاك،انواع لوازم كامپيوتري و ....) خود را با مشخصات ذيل و جدول پيوست از طريق مزايده عمومي بفروش رساند :
آگهي مزايده شماره 88
توضيح:گروههاي 27 گانه ذيل در انبارهاي مختلف از جمله انبار متعلق به مجتمع مس سرچشمه، امور مالي رفسنجان ، مجتمع مس شهر بابك واقع در ميدوك و خاتون آباد مي باشند .
 يکشنبه ١٦ دی ١٣٩٧ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
موضوع : احداث فضاي سبز ، نگهداري فضاي سبز، ايجاد سيستم آبياري قطره اي و نگهداري و تعميرات مربوطه وسمپاشي درختان در مجتمع مس ، اماكن اداري ، مسكوني و ورزشي شهر مس سرچشمه ، امور مالي رفسنجان ، آبرساني و باغ گمانه خاتون‌آباد و ساير نقاط مورد نظر كارفرما
آگهي تجديد مناقصه شماره 21972409
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد موضوع مناقصه فوق الذكر را با مشخصات و شرايط كلي زير مجددا" از طريق مناقصه عمومي به شركتها يا موسسات واجد صلاحيت واگذار نمايد :
 دوشنبه ١٠ دی ١٣٩٧ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
موضوع: سبك سازي ترانشه هاي جاده سد رسوبگير مجتمع مس سرچشمه
آگهي مناقصه شماره 21972513
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد موضوع مناقصه فوق الذكر را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه عمومي به شركتها يا موسسات واجد صلاحيت واگذار نمايد :
 دوشنبه ١٠ دی ١٣٩٧ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
موضوع: بازسازي و نوسازي، ساخت ، نصب و راه اندازي تريپر نوار شماره 21 و متعلقات مربوط به آن در كارخانجات امور تغليظ مجتمع مس سرچشمه
آگهي مناقصه شماره 21972511
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد موضوع مناقصه فوق الذكر را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه عمومي به شركتها يا موسسات واجد صلاحيت واگذار نمايد :
 دوشنبه ١٠ دی ١٣٩٧ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
موضوع: انجام خدمات نگهداري، بازرسي و اجراي تعميرات مورد نياز نوار نقاله‌هاي مجتمع مس شهربابك
آگهي مناقصه شماره 21972514
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد موضوع فوق‌الذكر با مشخصات و شرايط كلي زير را از طريق مناقصه به شركت واجد صلاحيت واگذار نمايد.
 يکشنبه ٩ دی ١٣٩٧ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

<< صفحه قبلی1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 صفحه بعدی >>

چند رسانه ای
اطلاعیه ها آرشیو ...
مناقصه و مزایده آرشیو ...
پیوند ها
شعار سال 1396 دفتر مقام معظم رهبری ریاست جمهوری شهدا
انتشارات آرشیو ...

سايتهاي وابسته