آگهي مناقصه شماره 21972512
موضوع: اجراي عمليات تهيه,تامين, ساخت, نصب و راه اندازي راهرو دسترسي به جرثقيل سقفي انبار كنسانتره جديد خاتون آباد
 دوشنبه ٥ فروردين ١٣٩٨ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

آگهي مزايده شماره 90
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد 300.000 ليتر روغن كاركرده صنعتي موجود در انبار شيميايي مجتمع مس سرچشمه ، انبار كارخانجات ذوب خاتون آباد و انبار ضايعات ميدوك را با قيمت كارشناسي هر ليتر19.500 ريال( نوزده هزار و پانصد ريال) از طريق مزايده عمومي بفروش رساند :
 دوشنبه ٥ فروردين ١٣٩٨ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
آگهي مناقصه شماره 51982575
موضوع: پروژه احداث راه كنار گذر معدن مس دره آلو
شركت ملي صنايع مس ايران درنظر دارد موضوع مناقصه فوق الذكر را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه عمومي به شركتهاي واجد صلاحيت واگذار نمايد.
 سه شنبه ٢٨ اسفند ١٣٩٧ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
موضوع: كاشت درختان جنگلي در 350 هكتار در محدوده 20 كيلومتري در مراتع خاتون آباد
آگهي مناقصه شماره 21972556
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد موضوع مناقصه فوق الذكر را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه عمومي به شركتها يا موسسات واجد صلاحيت واگذار نمايد :
 شنبه ٢٥ اسفند ١٣٩٧ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
مناقصه شماره 319738
آگهي فراخوان عمومي شناسايي ، ارزيابي و انتخاب پيمانكار جهت مطالعات مرحله اول و دوم سيستم تامين آب خام و برگشتی، انتقال و انباشت باطله تغليظ فاز 3 سونگون
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد نسبت به شناسايي و انتخاب پيمانكار واجد شرايط ، جهت انجام مطالعات مرحله اول و دوم سيستم تامين آب خام و برگشتی، انتقال و انباشت باطله تغليظ فاز 3 سونگون از طريق مناقصه عمومی اقدام نمايد.
 سه شنبه ٢١ اسفند ١٣٩٧ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
موضوع: ارتقاء و بهسازي سيستم‌هاي محرك (راه‌انداز نرم،كنترل دور) نوار نقاله‌هاي شماره 6 و 9 كارخانه سنگ‌شكن مجتمع مس سرچشمه به صورت EPC
آگهي مناقصه شماره 21972553
شركت ملي صنايع مس ايران درنظر دارد موضوع مناقصه فوق الذكر را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه عمومي به شركتهاي واجد صلاحيت واگذار نمايد
 يکشنبه ١٩ اسفند ١٣٩٧ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
موضوع : انتخاب مشاور براي پروژه احداث كارخانه اسيد فسفريك در منطقه ويژه اقتصادي خليج فارس
آگهـي مناقصه شماره 2552
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد موضوع مناقصه فوق الذكر را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه عمومي به شركتهاي واجد صلاحيت واگذار نمايد .
 چهارشنبه ١٥ اسفند ١٣٩٧ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
موضوع: طراحي، تامين، ساخت، نصب سيلوي ذخيره غبار و سيستم انتقال غبار از سيلوها به مخزن همزن امور ليچينگ مجتمع مس سرچشمه
آگهي مناقصه شماره 21972549
شركت ملي صنايع مس ايران درنظر دارد موضوع مناقصه فوق الذكر را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه عمومي به شركتهاي واجد صلاحيت واگذار نمايد.
 سه شنبه ١٤ اسفند ١٣٩٧ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
موضوع: بارگيري ، حمل و تخليه اسيد سولفوريك و محلول الكتروليت پالايشگاه از كارخانه اسيد مجتمع مس سرچشمه به مجتمع مس شهربابك و بالعكس
آگهي مناقصه شماره 21972550
شركت ملي صنايع مس ايران درنظر دارد موضوع مناقصه فوق الذكر را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه عمومي به شركتهاي واجد صلاحيت واگذار نمايد.
 يکشنبه ١٢ اسفند ١٣٩٧ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
موضوع: شناسايي و ارزيابي رويدادهاي بزرگ ناگوار در مجتمع مس سرچشمه و ارائه راهكارهاي پيشگيرانه و كنترلي
تجديد آگهي مناقصه شماره 21972510
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد موضوع فوق الذكر با مشخصات و شرايط كلي زير را از طريق مناقصه به شركت واجد صلاحيت واگذار نمايد .
 يکشنبه ١٢ اسفند ١٣٩٧ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

<< صفحه قبلی1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 صفحه بعدی >>

چند رسانه ای
اطلاعیه ها آرشیو ...
مناقصه و مزایده آرشیو ...
پیوند ها
شعار سال 1396 دفتر مقام معظم رهبری ریاست جمهوری شهدا
انتشارات آرشیو ...

سايتهاي وابسته