کد خبر: 967/ ٠٩:٢٦ - سه شنبه ٢٣ مرداد ١٣٩٧/ تعداد بازدید: 967
نسخه چاپي
ارسال به دوست
 
مناقصه و مزایده
آگهي مناقصه شماره 21972444
 
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد موضوع مناقصه «ساخت بستر هيپ شماره 8 معدن مس سرچشمه» را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه عمومي به شرکت‌ها / مؤسسات واجد صلاحيت واگذار نمايد.

آگهي مناقصه شماره 21972444

شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد موضوع مناقصه «ساخت بستر هيپ شماره 8 معدن مس سرچشمه» را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه عمومي به شرکت‌ها / مؤسسات  واجد صلاحيت واگذار نمايد.

الف-  شرح كار عبارت است از:

1.آماده‌سازیبستراوليههيپشماره8 :

ساخت محدوده سطح بسترهيپ 8 به وسعت 295.000 مترمربع طبق طراحی‌های کارفرما و سپس پخش لایه‌های نفوذناپذیر(رس (و لاينر پلي اتيلن سخت(HDPL)  وكوشين (تركيب شن و ماسه) و لايه زهكش هدایت‌کننده ) شن بادامي شكسته) بر روي بستر و بعد از آماده شدن بستر اقدام به نصب لوله‌های زهکش در لايه فيلتر به شرح ذيل :

1-1ايجادلایه‌هایزیر اساسهيپشماره8

مصالح مورد نياز جهت لایه‌های بستر عبارت‌اند از لايه نشست ناپذیر و نفوذناپذیر (Impermeable Clay Secondary Liner)و لايه هدایت‌کننده (Drainage Layer) و محافظ لاينر(Cushion Layer)

لایه‌های نفوذناپذیر از جنس خاك رس ۷۰ درصد و ماسه ۳۰ درصد (Impermeable Clay Secondary Liner) می‌باشد كه با ضخامت ۳۰ سانتيمتر(پس از تراکم) به‌صورت مرطوب بر روي بستر اوليه پخش و با تراكم ۹0 درصد در شرايط زير اجرا می‌گردد.

Liquid Limit >35

Plasticity Index > 25

Permeability > 1*10'-7 cm/sec

·         لايه محافظ لاينر (Cushion Layer) از جنس تركيب شن و ماسه است كه جهت محافظت از لاينر پلي اتيلن سخت استفاده می‌شود و لايه محافظ روي سطح لاينر با ضخامت 30 سانتيمتر و بدون ايجاد تراكم احداث می‌گردد.

·         لايه زهكش هدایت‌کننده (Granular Drainage Layer) كه جهت جمع‌آوری و هدايت محلول حاوي مس (Pregnant Leach Solution) را به عهده دارد، از جنس شن دانه‌درشت بادامي يا ريجكت كارخانه تغليظ بوده و بر روي لايه محافظ لاينر و با ضخامت ۳۵ سانتيمتر ايجاد می‌گردد.

2-1- عمليات تحکيم لايه نفوذناپذیر از جنس HDPL

ü         تحکيم لايه نفوذناپذیر با ورق از جنس پلي اتيلن سخت با ضخامت 1 میلی‌متر.

ü         ايجاد کانال نگهداري لبه لاينر با ابعاد 70*70 سانتی‌متر.

ü         پر کردن کانال با مصالح کوشين

3-1- ايجاد کانال جهت عمليات PIPING
 

4-1- ايجاد پوند STORM WATER

پوند STORM WATER با حجمي در حدود 50.000 مترمکعب با شيب ديواره 25 درصد و طبق نقشه مربوطه ابتدا خاک‌برداری شده و پس از عمليات تحکيم با نظارت کامل کارفرما ايجاد خواهد شد.

تذكر 1: مشخصات نهائي خاك جهت خاک‌ریزی در بستر اوليه هيپ بايستي داراي شرايط زير باشد:

Liquid Limit >35

Plasticity Index > 25

Permeability > 1*10'-7 cm/sec

 تذكر 2:زمين منطقه متشکل از جنس سنگ‌های متنوع بوده و داراي لایه‌بندی‌های با جنس‌های مختلف است.

2.          علامت‌گذاری و مشخص نمودن نقشه‌های اجرائي محل‌های خاک‌برداری و خاک‌ریزی در محدوده بستر توسط گروه نقشه‌بردار پيمانكار.

3.          عمليات خاكي بستر هيپ بر اساس نقاط ميخكوبي شده و با تائيد دستگاه نظارت.

4.          اجراي جاك برداري و خاكريزي در بستر به صورت لايه اي و با توجه به نوع مصالح با ضخامت ۴۰ ال ۶۰ سانتي متر و با تراكم ۸۵ درصد.

5.          ايجاد لايه آخر با تراکم 90 درصد و ضخامت‌های 15 سانتی‌متری.

6.          ايجاد مسيرهاي دسترسي جديد طبق طرح دستگاه نظارت.

7.          ساخت جاده دسترسي پيرامون بستر با توجه به وضعيت توپوگرافي منطقه همراه با ساخت بستر آماده می‌گردد.

8.          ساخت مسير خطوط لوله انتقال محلول.

ب- حداقل ماشین‌آلات موردنياز:

رديف

شرح

تعداد دستگاه

1

بولدوزر معادل 155 کوماتسو

4

2

لودر معادل 470 کوماتسو

3

3

گريدر معادل 16Gکاترپيلار

1

4

کاميون

10

5

آبپاش تريلي

1

6

غلتک

1

7

بيل مکانيکي معادل 220 کوماتسو

1

 

تذكر 1: تامين ماشین‌آلات مورد نياز جهت انجام عمليات خاكي مربوطه بر اساس نمودار زمان‌بندی پروژه.

تذكر 2: تجهيزات و ماشین‌آلات مورد نياز جهت انجام پروژه طبق ليست و نظر دستگاه نظارت، بايستي در محل آماده بكار باشند.

ج ـ مدت اجرا:

- مدت اجراي كار یک سال شمسي است.

د - محل انجام كار:

-  مجتمع مس سرچشمه واقع در 55 كيلومتري شهرستان رفسنجان - استان كرمان.

ه- پیش‌پرداخت:

-           ميزان پیش‌پرداخت معادل 10 درصد مبلغ قرارداد در قبال اخذ ضمانت‌نامه بانكي است.

 

و --شرايط متقاضـي:

1- داشتن شخصيت حقوقي.

2- مطابقت اساسنامه شركت با موضوع مناقصه.

3- داشتن سوابق و تجربيات حداقل 3 كار مشابه در 5 سال گذشته (مشابه ازنظر حجم، شرايط و غيره).

4- دارا بودن گواهي تأیید صلاحيت ايمني از وزارت تعاون, كار و رفاه اجتماعي (مهم).

5 –دارا بودن حداقل ماشین‌آلات و تجهيزات لازم جهت اجراي كار (با ارائه سند مالكيت) مطابق با بند «ب» فوق.

6 –دارا بودن توانايي ارائه ضمانت‌نامه بانكي شركت در مناقصه معادل 3.500.000.000 ريال (سه ميليارد و پانصد ميليون ريال).

متقاضياني كه داراي شرايط مذكور در بند «هـ» فوق بوده و آمادگي اجراي كار را دارند ، می‌توانند حداكثر ظرف مدت 7 روز كاري (پنجشنبه و تعطيلات رسمي روز کاری نیست) پس از تاريخ درج آگهي مندرج در سايت، آمادگي خود را براي شركت در مناقصه با دورنگار 22 و 34303402(034) و هم‌زمان اصل نامه اعلام آمادگي به همراه مدارك و مستندات (به‌صورتدو جلدفايل الكترنيكي (CD) بشرح ذيلبه آدرس رفسنجان –شهر مس سرچشمه –امور قراردادها (ساختمان شهيد علي ايرانمنش) ارسال نمايند.

- ارائه تصوير اساسنامه و آگهي روزنامه آخرين تغييرات شركت درخصوص اعضاي هیئت‌مدیره، مدیرعامل و نيز صاحبان امضاي مجاز.

- ارائه تصوير قراردادهاي مشابه و رضایت‌نامه از كارفرمايان قبلي (موضوع بند 3).

- ارائه سند مالكيت و يا هرگونه مداركي دال بر دراختيار داشتن ماشین‌آلات مندرج در بند «ب» فوق در طول مدت قرارداد.

- ارائه تصوير گواهي تأیید صلاحيت ايمني از وزارت تعاون, كار و رفاه اجتماعي (مهم).

- ارائه تصوير کد اقتصادی و شناسه ملي شركت.

- ارائه مدركي كه نشانگر حسن سابقه در كارهاي قبلي باشد.

- ارائه هرگونه مدركي دال بر توانائی متقاضي جهت اجراي كار.

- ارائه تصوير HSE PLANبه همراه گزارش دوساله حوادث حين كار پرسنل و ماشین‌آلات در قراردادهاي منعقده.

- ارائه فايل wordشامل اطلاعات ذيل:

نام شرکت به‌صورت کامل-آدرس دفتر اصلي شرکت و تلفن- شماره ثبت - کد اقتصادي - شناسه ملي- افراد هیات‌مديره با ذکرتجارب کاري قبلي و نیز مدرک تحصيلي- موضوع اساسنامه (دقیقاً و تطبيقا)- نام پرسنل موجود در چارت تأییدشده با ذکر مدرک تحصيلي و سوابق کاري- ليست پروژه‌های انجام شده و يا در حال انجام توسط آن شرکت در شرکت ملي صنايع مس ايران و در سطح کشور به تفکيک با ذکرکامل مشخصات کارفرما، زمان شروع و خاتمه قرارداد.

توضيح 1:مدارك مناقصه به تشخيص كارفرما بين متقاضيان واجد شرايط توزيع ميگردد و ارائه مدارك فوق‌الذكر هیچ‌گونه حقي را جهت متقاضيان براي شركت در مناقصه ايجاد نخواهد كرد.

توضيح 2: هزينه درج آگهی بعهده برنده مناقصه خواهد بود.

 متقاضيان می‌توانند در صورت نياز به اطلاعات بيشتر با شماره تلفن‌های 24 و 34303421 (034) تماس حاصل نمايند.

 

روابط عمومي شركت ملي صنايع مس ايران

 

 

 
انتهای پیام / *
 
برای این خبر نظری ثبت نشده است
نظر شما
نام :
ايميل : 
*نظرات :
متن تصویر را وارد کنید:
 

خروج




چند رسانه ای
اطلاعیه ها آرشیو ...
مناقصه و مزایده آرشیو ...
پیوند ها
شعار سال 1396 دفتر مقام معظم رهبری ریاست جمهوری شهدا
انتشارات آرشیو ...

سايتهاي وابسته