کد خبر: 682/ ١٦:٤٢ - سه شنبه ٢٢ خرداد ١٣٩٧/ تعداد بازدید: 682
نسخه چاپي
ارسال به دوست
 
مناقصه و مزایده
موضوع مناقصه : تامين ماشين آلات سنگين و ارائه خدمات در مجتمع مس ميدوك.
آگهي مناقصه شماره 21972418
 
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد مناقصه " تامين ماشين آلات سنگين و ارائه خدمات در مجتمع مس ميدوك " را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه عمومي به شركتها / موسسات واجد صلاحيت واگذار نمايد

الف-  شرح كار عبارتست از :

تامين ماشين آلات سنگينمورد نياز شامل (لودر ، گريدر ، بيل مكانيكي ، بولدوزر ،ميني لودر ،جرثقيل كفي دار 10 تن ،  ليفتراك 5 تن گازي ديزلي ، جرثقيل 25 تن كارگاهي ، كاميون كفي 10 چرخ و تراكتور ) جهت ارائه خدمات در مجتمع مس ميدوك بشرح ذيل :

1-خوراك دهي از انبار سنگ به نوار شماره هفده و تغذيه مخزن آهك به وسيله بلدوزر و لودر.

2- بارگيري ريجكت توليدي كارخانه تغليظ ، بارگيري آهك و انجام كليه خاكريزي و خاكبرداري ها و اقداماتي كه توسط لودر طبق دستور كافرما انجام مي شود .

3-گريدرزني و برف روبي جاده ها،سايت كارخانه،مجتمع و انبار ها در محدوده كاري معدن، سنگ شكن، انبار سولفور، استوك پايل، تيكنر، قسمت آهك، انبار ناريه، جاده دكل مخابرات، انبار مجتمع ، محدوده هيپ ليچينگ، سدرسوبگير و سد آبگير

4-گريدرزني جاده هاي خاكي شامل جاده ميدوك به جوزم به طول شانزده كيلومتر، جاده روستاي لاطلا و روگوشوئيه به طول ده كيلومتر، جاده سد رسوبگير و سد آبگيرو تلمبه خانه ، جاده دور گذر به طول دو و نيم كيلومتر، جاده دكل مخابرات به طول يك كيلومتر، جاده هاي ارتباطي انبار ناريه به طول سه كيلومتر و سايت داخلي انبار مجتمع .

5-نمك و شن پاشي كليه مسيرها به هنگام بارش برف و يخ زدگي جاده ها و خيابان هاي كارخانه و مجتمع .

6-در فصل بارندگي بايستي به مقدار كافي شن و نمك در طول مسيرها ذخيره گردد.

7-جاده هاي آسفالته كه بايستي در هنگام بارش برف، برفروبي گردند شامل جاده منتهي به اطراف سالن كنسانتره ، ساختمان كنترل ،باسكول، جاده منتهي به كراشر، جاده تيكنر و مخازن آب برگشتي، مسير آهك، خيابان هاي داخل سايت داري مجتمع، بلوار بين كارخانه و مجتمع، جاده آسفالته از سه راهي شهربابك تا مجتمع و پاركينگ ماشين آلات سبك و سنگين مي باشد .

8- چنانچه نياز به بازگشائي آبراهها و پلها باشد پيمانكار بايستي با ماشين آلات و كارگر نسبت به بازگشائي اقدام نمايد.

9-جاده هاي خاكي منتهي به مجتمع بايستي هر پانزده روز يكبار بوسيله گريدر تسطيح و مناسب تردد گردد.

10-محل كاركرد ماشين آلات بشرح ذيل مي باشد:

1-10-مجتمع مس ميدوك ( معدن، سنگ شكن، انبار سولفور، استوك پايل، تيكنر، قسمت آهك، انبار ناريه، جاده دكل مخابرات، انبار مجتمع ، محدوده هيپ ليچينگ، سدرسوبگير و سد آبگير).

2-10-جاده هاي روستايي، روستاههاي اطراف معدن، تلمبه خانه بن يكه و تلمبه خانه آب برگشتي سد رسوبگير و كليه جاده هاي ارتباطي مجتمع تا شعاع 28 كيلومتر .

11-كليه جاده هاي ارتباطي مجتمع تا شعاع 28 كيلومتري ، بايستي بطوري گريدرزني گردد كه در طول تمام شبانه روز باز و تردد ميسر باشد.

12-آمادگي كامل از نظر ماشين آلات و نيروي انساني جهت برفروبي ، گريدرزني، نمك پاشي در طول چهارماهه پانزدهم آذر لغايت پانزدهم فروردين در تمام ساعات شبانه روز و باز نگهداشتن كليه مسيرها به مجتمع مس شهر بابك.

13-  پيمانكار موظف به تامين نمك و شن نخودي و يا ريجكت ( ريجكت به تشخيص دستگاه نظارت) جهت عمليات برف روبي مي باشد.

ب ـ  مدت اجرا :

مدت اجراي كار سه سال شمسي ( شامل سه دوره يكساله) مي باشد .

ج -  محل انجام كار  :

ü      مجتمع مس ميدوك ( شهربابك) واقع در 55كيلومتري شهرستان شهربابك در استان كرمان  .

د-  پيش پرداخت  :

10 درصد مبلغ  قرارداد در مدت قرارداد در قبال اخذ ضمانتنامه بانكي ميباشد .

هـ- حداقل ماشين آلات مورد نياز جهت انجام كار : 

رديف

نوع دستگاه

تعداد

ساعت كاركرد در شبانه روز

1

جرثقيل 10 تن كف دار

يكدستگاه

12 ساعت

2

جرثقيل 25 تن كارگاهي

يكدستگاه

9 ساعت

3

ميني لودر

يكدستگاه

9 ساعت

4

ميني لودر

يكدستگاه

16 ساعت

5

ليفتراك 5 تن گازسوز

يكدستگاه

16 ساعت

6

ليفتراك 5 تن گازسوز

دو دستگاه

12 ساعت

7

ليفتراك 5 تن ديزلي

يكدستگاه

9 ساعت

8

كاميون كفي 10 چرخ

يكدستگاه

16 ساعت

9

يكدستگاه بيل مكانيكي با چكش و پاكت

يكدستگاه

9 ساعت

10

بولدوزر

يكدستگاه

7 ساعت

11

لودر

يكدستگاه

7 ساعت

12

گريدر

يكدستگاه

9 ساعت

13

تراكتور

يكدستگاه

16 ساعت

 

تذكر 1:لازم است ماشين آلات فوق آماده بكاري نود درصدي داشته باشند.

تذكر2:متقاضي مي بايست آمادگي به خدمت گرفتن يكدستگاه جرثقيل 160 تني ، يكدستگاه جرثقيل 25 تني كارگاهي ، يكدستگاه بولدوزر موردي ، يكدستگاه غلطك و يكدستگاه گريدر موردي در  صورت نياز كارفرما را نيز داشته باشد .

و - شرايط متقاضـي:

1- داشتن شخصيت حقوقي .

2- مطابقت اساسنامه شركت با موضوع مناقصه.

3- داشتن سوابق و تجربيات حداقل 3 كار مشابه در 5 سال گذشته (مشابه از نظر حجم ، شرايط و غيره )  .

4-  ارائه گواهي صلاحيت ايمني, از وزارت تعاون,كار و رفاه اجتماعي.

5 – دارا  بودن ماشين آلات  و تجهيزات لازم مندرج در بند " ه  " جهت اجراي كار  و ارائه اسناد مالكيت.

6 – دارا بودن توانايي ارائه ضمانتنامه بانكي  شركت در مناقصه معادل-/1.200.000.000 ريال (يك ميليارد و دويست ميليون ريال ) .

متقاضياني كه داراي شرايط مذكور در بند "و" فوق بوده و آمادگي اجراي كار را دارند ، مي توانند حداكثر ظرف مدت 7 روز كاري (پنجشنبه و تعطيلات رسمي روزكاري نمي باشد) پس از تاريخ درج آگهي مندرج در جرايد  ، آمادگي خود را براي شركت در مناقصه با دورنگار 22 و34303402(034) و همزمان اصل نامه اعلام آمادگي به همراه مدارك و مستندات ( بصورت فايل الكترنيكي CDدر دو نسخه) بشرح ذيلبه آدرس رفسنجان - شهر مس سرچشمه – امور قراردادها(ساختمان شهيد علي ايرانمنش) ارسال نمايند.

 - ارائه تصوير اساسنامه و آگهي روزنامه آخرين تغييرات شركت درخصوص اعضاي هيئت مديره ، مدير عامل و نيز صاحبان امضاي مجاز .

- ارائه تصوير قراردادهاي مشابه و رضايت نامه از كارفرمايان قبلي ( موضوع بند 3) .

- ارائه سند مالكيت و يا مداركي دال بر دراختيار داشتن  ماشين آلات ‌ مندرج در بند " ه" در طول مدت قرارداد .

- ارائه  مدركي كه نشانگر حسن سابقه در كارهاي قبلي باشد .

- ارائه هرگونه مدركي دال برتوانائي متقاضي جهت اجراي كار .

- ارائه تصوير HSE PLANبه همراه گزارش دو ساله حوادث حين كار پرسنل و ماشين آلات در قراردادهاي منعقده .

- ارائه تصوير گواهي صلاحيت انجام كار از نظر ايمني, از وزارت تعاون,كار و رفاه اجتماعي.

- ارائه فايل wordشامل اطلاعات ذيل:

نام شرکت بصورت کامل-آدرس دفتر اصلي شرکت و تلفن- شماره ثبت - کد اقتصادي - شناسه ملي- افراد هيات مديره با ذکرتجارب کاري قبلي و نيزمدرک تحصيلي- موضوع اساسنامه (دقيقا وتطبيقا)- نام پرسنل موجود در چارت تاييد شده با ذکر مدرک تحصيلي و سوابق کاري- ليست پروژه هاي انجام شده و يا درحال انجام توسط آن شرکت در شرکت ملي صنايع مس ايران و در سطح کشور به تفکيک با ذکرکامل مشخصات کارفرما، زمان شروع و خاتمه قرارداد.

توضيح1 :ارائه مدارك فوق الذكر هيچ گونه حقي را جهت متقاضيان براي شركت در مناقصه ايجاد نخواهد كرد و مدارك مناقصه به تشخيص كارفرما بين متقاضيان واجد شرايط توزيع مي گردد.

متقاضيان ميتوانند در صورت نياز به اطلاعات بيشتر با شماره تلفنهاي  24و34303421  ( 034 )  تماس حاصل نمايند .

روابط عمومي شركت ملي صنايع مس ايران

 
انتهای پیام / *
 
برای این خبر نظری ثبت نشده است
نظر شما
نام :
ايميل : 
*نظرات :
متن تصویر را وارد کنید:
 

خروج
چند رسانه ای
اطلاعیه ها آرشیو ...
مناقصه و مزایده آرشیو ...
پیوند ها
شعار سال 1396 دفتر مقام معظم رهبری ریاست جمهوری شهدا
انتشارات آرشیو ...

سايتهاي وابسته