کد خبر: 1328/ ١٥:٠٠ - دوشنبه ٢ بهمن ١٣٩٦/ تعداد بازدید: 1328
نسخه چاپي
ارسال به دوست
 
مناقصه و مزایده
آگهی مناقصه شماره 21962359
 
موضوع : خرید قطعات و لوازم ،تعمیر و نگهداری تاسیسات سرمایشی و گرمایشی، آب آشامیدنی،فاضلاب بهداشتی،روشنایی و تجهیزات برقی کلیه واحدهای کارخانه ذوب و فرومولیبدن خاتون آباد در شهرستان شهربابک - استان کرمان

شرکت ملی صنایع مس ایران در نظر دارد موضوع مناقصه فوق‌الذکر را با مشخصات و شرایط کلی زیر از طریق مناقصه عمومی به شرکت‌ها یا موسسات واجد صلاحیت واگذار نماید :

الف-  شرح مختصر کار عبارتست از :

 خرید قطعات ولوازم ، انجام تعمیر و نگهداری کلیه سیستم‌های گرمازا وسرمازا،آب آشامیدنی،فاضلاب بهداشتی،روشنایی و تجهیزات برقی کلیه واحدهای محوطه داخلی و بیرونی سایت ذوب ، کارخانه فرومولیبدن ، سایت کارخانه اکسیژن ، ساختمان الکتروموتورها جنب واحد202 ، ساختمان انبار جدید نسوز ، ساختمان انبار کنستانتره جدید و نوار نقاله جدید تا بردنینگ ،  سایت کارخانه پالایشگاه ، ساختمان فرهنگی ، ساختمان جدید ایمنی و آتش نشانی و 24 واحد مهمانسراهای شهربابک و موتور خانه‌های موجود  .

ب ـ  مدت اجرا  : مدت اجرای کار سه سال شمسی شامل سه دوره یکساله از تاریخ ابلاغ قرارداد می‌باشد.

ج -  محل انجام کار  :کارخانه ذوب مس خاتون آباد -35 کیلومتری شهرستان شهربابک - استان کرمان  .

د-  پیش پرداخت  :10 درصد مبلغ  سال اول قرارداد در قبال اخذ ضمانتنامه بانکی میباشد.

هـ-حداقل ماشین آلات و تجهیزات و مصالح مورد نیاز جهت انجام کارشامل دو دستگاه مزدا دو کابین و کلیه ابزار  و وسایل مورد نیاز.

و-  شرایط متقاضـی :

1- داشتن شخصیت حقوقی .

2- مطابقت اساسنامه شرکت با موضوع مناقصه.

3- داشتن سوابق و تجربیات حداقل 3 کار مشابه در 5 سال گذشته (مشابه از نظر حجم ، شرایط و غیره )  .

4- دارا  بودن گواهی صلاحیت ایمنی  از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ( خیلی مهم) .

5- دارا  بودن ماشین آلات و تجهیزات لازم جهت اجرای کار (ارائه سند مالکیت حداقل تجهیزات و ماشین آلات مندرج  در بند "هـ "فوق).

6-دارا بودن توانایی ارائه ضمانتنامه بانکی  شرکت در مناقصه معادل 500.000.000 ریال (پانصد میلیون ریال) .

متقاضیانی که دارای شرایط مذکور در بند "و" فوق بوده و آمادگی اجرای کار را دارند ، می‌توانند حداکثر ظرف مدت 7 روز کاری (پنجشنبه و تعطیلات رسمی روزکاری نمی‌باشد) پس از تاریخ درج آگهی، آمادگی خود را برای شرکت در مناقصه به صورت مکتوب با دورنگار 34303402- 034 اعلام و مدارک و مستندات زیررا بصورت دو فایل الکترونیکی (CD) به نشانی رفسنجان _ شهر مس سرچشمه -  امور قراردادها - ساختمان شهید علی ایرانمنش ارسال نمایند.

- ارائه تصویر اساسنامه وآگهی روزنامه آخرین تغییرات شرکت درخصوص اعضای هیئت مدیره ،مدیر عامل و نیز صاحبان امضاءمجاز.

- ارائه تصویر قراردادهای مشابه و رضایت نامه از کارفرمایان قبلی (موضوع بند 3 - و).

- ارائه رزومه و تصویر مدارک مرتبط تیم اجرایی (لوله کش و برق کار).

- ارائه تصویر گواهی صلاحیت ایمنی از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (خیلی مهم).

 - ارائه تصویر سند مالکیت و یا مدارکی دال بر دراختیار داشتن ماشین آلات مندرج در بند " هـ "در طول مدت قرارداد.

- ارائه تصویر گواهی کد اقتصادی و شناسه ملی شرکت.

- ارائه  هرگونه مدرکی که نشانگر حسن سابقه در کارهای قبلی باشد.

- ارائه هرگونه مدرکی دال برتوانائی فنی، مالی و مدیریتی متقاضی جهت اجرای کار.

- ارائه تصویر HSE PLANبه همراه گزارش دو ساله حوادث حین کار پرسنل و ماشین آلات در قراردادهای منعقده .

- ارائه فایل wordشامل اطلاعات ذیل:

نام شرکت بصورت کامل-آدرس دفتر اصلی شرکت و تلفن- شماره ثبت - کد اقتصادی - شناسه ملی- افراد هیات مدیره با ذکرتجارب کاری قبلی و نیز مدرک تحصیلی- موضوع اساسنامه (دقیقا وتطبیقا)- نام پرسنل موجود در چارت تایید شده با ذکر مدرک تحصیلی و سوابق کاری- لیست پروژه‌های انجام شده و یا درحال انجام توسط آن شرکت در شرکت ملی صنایع مس ایران و در سطح کشور به تفکیک با ذکرکامل مشخصات کارفرما، زمان شروع و خاتمه قرارداد.

توضیح1 :ارائه مدارک فوق الذکر هیچ گونه حقی را جهت متقاضیان برای شرکت در مناقصه ایجاد نخواهد کردو مدارک مناقصه به تشخیص کارفرما بین متقاضیان واجد شرایط توزیع می‌گردد.

توضیح2:هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه خواهد بود.

درصورت نیاز به اطلاعات بیشتر, متقاضیان می‌توانند با شماره تلفن 34303424 (034) تماس حاصل فرمایند.

روابط عمومی شرکت ملی صنایع مس ایران

شرکت ملی صنایع مس ایران در نظر دارد موضوع مناقصه فوق‌الذکر را با مشخصات و شرایط کلی زیر از طریق مناقصه عمومی به شرکت‌ها یا موسسات واجد صلاحیت واگذار نماید :

الف-  شرح مختصر کار عبارتست از :

 خرید قطعات ولوازم ، انجام تعمیر و نگهداری کلیه سیستم‌های گرمازا وسرمازا،آب آشامیدنی،فاضلاب بهداشتی،روشنایی و تجهیزات برقی کلیه واحدهای محوطه داخلی و بیرونی سایت ذوب ، کارخانه فرومولیبدن ، سایت کارخانه اکسیژن ، ساختمان الکتروموتورها جنب واحد202 ، ساختمان انبار جدید نسوز ، ساختمان انبار کنستانتره جدید و نوار نقاله جدید تا بردنینگ ،  سایت کارخانه پالایشگاه ، ساختمان فرهنگی ، ساختمان جدید ایمنی و آتش نشانی و 24 واحد مهمانسراهای شهربابک و موتور خانه‌های موجود  .

ب ـ  مدت اجرا  : مدت اجرای کار سه سال شمسی شامل سه دوره یکساله از تاریخ ابلاغ قرارداد می‌باشد.

ج -  محل انجام کار  :کارخانه ذوب مس خاتون آباد -35 کیلومتری شهرستان شهربابک - استان کرمان  .

د-  پیش پرداخت  :10 درصد مبلغ  سال اول قرارداد در قبال اخذ ضمانتنامه بانکی میباشد.

هـ-حداقل ماشین آلات و تجهیزات و مصالح مورد نیاز جهت انجام کارشامل دو دستگاه مزدا دو کابین و کلیه ابزار  و وسایل مورد نیاز.

و-  شرایط متقاضـی :

1- داشتن شخصیت حقوقی .

2- مطابقت اساسنامه شرکت با موضوع مناقصه.

3- داشتن سوابق و تجربیات حداقل 3 کار مشابه در 5 سال گذشته (مشابه از نظر حجم ، شرایط و غیره )  .

4- دارا  بودن گواهی صلاحیت ایمنی  از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ( خیلی مهم) .

5- دارا  بودن ماشین آلات و تجهیزات لازم جهت اجرای کار (ارائه سند مالکیت حداقل تجهیزات و ماشین آلات مندرج  در بند "هـ "فوق).

6-دارا بودن توانایی ارائه ضمانتنامه بانکی  شرکت در مناقصه معادل 500.000.000 ریال (پانصد میلیون ریال) .

متقاضیانی که دارای شرایط مذکور در بند "و" فوق بوده و آمادگی اجرای کار را دارند ، می‌توانند حداکثر ظرف مدت 7 روز کاری (پنجشنبه و تعطیلات رسمی روزکاری نمی‌باشد) پس از تاریخ درج آگهی، آمادگی خود را برای شرکت در مناقصه به صورت مکتوب با دورنگار 34303402- 034 اعلام و مدارک و مستندات زیررا بصورت دو فایل الکترونیکی (CD) به نشانی رفسنجان _ شهر مس سرچشمه -  امور قراردادها - ساختمان شهید علی ایرانمنش ارسال نمایند.

- ارائه تصویر اساسنامه وآگهی روزنامه آخرین تغییرات شرکت درخصوص اعضای هیئت مدیره ،مدیر عامل و نیز صاحبان امضاءمجاز.

- ارائه تصویر قراردادهای مشابه و رضایت نامه از کارفرمایان قبلی (موضوع بند 3 - و).

- ارائه رزومه و تصویر مدارک مرتبط تیم اجرایی (لوله کش و برق کار).

- ارائه تصویر گواهی صلاحیت ایمنی از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (خیلی مهم).

 - ارائه تصویر سند مالکیت و یا مدارکی دال بر دراختیار داشتن ماشین آلات مندرج در بند " هـ "در طول مدت قرارداد.

- ارائه تصویر گواهی کد اقتصادی و شناسه ملی شرکت.

- ارائه  هرگونه مدرکی که نشانگر حسن سابقه در کارهای قبلی باشد.

- ارائه هرگونه مدرکی دال برتوانائی فنی، مالی و مدیریتی متقاضی جهت اجرای کار.

- ارائه تصویر HSE PLANبه همراه گزارش دو ساله حوادث حین کار پرسنل و ماشین آلات در قراردادهای منعقده .

- ارائه فایل wordشامل اطلاعات ذیل:

نام شرکت بصورت کامل-آدرس دفتر اصلی شرکت و تلفن- شماره ثبت - کد اقتصادی - شناسه ملی- افراد هیات مدیره با ذکرتجارب کاری قبلی و نیز مدرک تحصیلی- موضوع اساسنامه (دقیقا وتطبیقا)- نام پرسنل موجود در چارت تایید شده با ذکر مدرک تحصیلی و سوابق کاری- لیست پروژه‌های انجام شده و یا درحال انجام توسط آن شرکت در شرکت ملی صنایع مس ایران و در سطح کشور به تفکیک با ذکرکامل مشخصات کارفرما، زمان شروع و خاتمه قرارداد.

توضیح1 :ارائه مدارک فوق الذکر هیچ گونه حقی را جهت متقاضیان برای شرکت در مناقصه ایجاد نخواهد کردو مدارک مناقصه به تشخیص کارفرما بین متقاضیان واجد شرایط توزیع می‌گردد.

توضیح2:هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه خواهد بود.

درصورت نیاز به اطلاعات بیشتر، متقاضیان می‌توانند با شماره تلفن 34303424 (034) تماس حاصل فرمایند.

روابط عمومی شرکت ملی صنایع مس ایران

 
انتهای پیام / *
 
برای این خبر نظری ثبت نشده است
نظر شما
نام :
ايميل : 
*نظرات :
متن تصویر را وارد کنید:
 

خروج
چند رسانه ای
اطلاعیه ها آرشیو ...
مناقصه و مزایده آرشیو ...
پیوند ها
شعار سال 1396 دفتر مقام معظم رهبری ریاست جمهوری شهدا
انتشارات آرشیو ...

سايتهاي وابسته