آگهي فراخوان شناسايي ، ارزيابي و انتخاب پیمانکار جهت ارائه خدمات جوشکاری، رسوب زدایی،داربست بندی، رنگ آمیزی مجتمع مس سونگون
مناقصه شماره 3199108
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد نسبت به شناسايي ، ارزيابي و انتخاب پیمانکار جهت ارائه خدمات جوشکاری، رسوب زدایی،داربست بندی، رنگ آمیزی مجتمع مس سونگون با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه عمومي اقدام نمايد.
 سه شنبه ٢١ مرداد ١٣٩٩ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
موضوع: تعميرات اساسي سازه هاي بحراني اولويت A مجتمع مس سرچشمه
تجديد آگهي مناقصه شماره 2199118
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد موضوع مناقصه فوق الذكر را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه عمومي به شركت ها يا موسسات واجد صلاحيت واگذار نمايد:
 دوشنبه ٢٠ مرداد ١٣٩٩ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
موضوع: عمليات اجراي ديوار ضلع شمالي سايت كارخانجات مس خاتون آباد
آگهي مناقصه شماره 4199120
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد موضوع مناقصه فوق الذكر را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه عمومي به شركت ها يا موسسات واجد صلاحيت واگذار نمايد:
 دوشنبه ٢٠ مرداد ١٣٩٩ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
موضوع: بهسازي و نوسازي چنج هاوس شماره يك امور تغليظ مجتمع مس سرچشمه
آگهي مناقصه شماره 2199132
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد موضوع مناقصه فوق الذكر را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه عمومي به شركت ها يا موسسات واجد صلاحيت واگذار نمايد:
 سه شنبه ١٤ مرداد ١٣٩٩ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
موضوع: تامين ماشين آلات سنگين مورد نياز و ارائه خدمات در سايت مس ميدوك مجتمع مس شهربابك و ساير نقاط مورد نظر كارفرما
آگهي مناقصه شماره 4199118
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد موضوع مناقصه فوق الذكر را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه عمومي به شركت ها يا موسسات واجد صلاحيت واگذار نمايد:
 سه شنبه ٧ مرداد ١٣٩٩ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
موضوع: شناسايي منابع جهت خريد ماسك از طريق قراردادهاي بلند مدت
آگهي فراخوان
شركت ملي صنايع مس ايران درنظر دارد منابع واجد شرايط جهت خريد ماسك را از طريق فراخوان عمومي شناسايي نمايد.
 دوشنبه ٦ مرداد ١٣٩٩ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
موضوع: تهيه مصالح و احداث پياده رو حدفاصل دروازه اصلي سايت و دروازه بلوار کارخانه ذوب مس خاتون آباد
آگهي مناقصه شماره 4199119
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد موضوع مناقصه فوق الذكر را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه عمومي به شركت ها يا موسسات واجد صلاحيت واگذار نمايد:
 دوشنبه ٦ مرداد ١٣٩٩ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
موضوع: اجرا و ترميم رنگ استراكچر فلزي امور پالايشگاه كارخانه مس خاتون آباد
آگهي مناقصه شماره 4199114
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد موضوع مناقصه فوق الذكر را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه عمومي به شركت ها يا موسسات واجد صلاحيت واگذار نمايد:
 دوشنبه ٦ مرداد ١٣٩٩ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
موضوع: آيس بلاست شاول ها و دريل هاي معدني در معدن مس سرچشمه
آگهي مناقصه شماره 2199127
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد موضوع مناقصه فوق الذكر را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه عمومي به شركت ها يا موسسات واجد صلاحيت واگذار نمايد:
 دوشنبه ٦ مرداد ١٣٩٩ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
موضوع: احداث تصفيه خانه های پساب کارخانجات اسيد سولفوريک منطقه کرمان ( مجتمع هاي مس سرچشمه و شهربابک ) به صورت EPC
آگهي مناقصه شماره 2199119
شركت ملي صنايع مس ايران درنظر دارد موضوع مناقصه فوق الذكر را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه عمومي به شركتهاي واجد صلاحيت واگذار نمايد.
 دوشنبه ٦ مرداد ١٣٩٩ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعدی >>